KP Twente (NL)

Het ontstaan van Knokploeg Twente

Al in het begin van de Tweede Wereldoorlog ontstonden er plaatselijke verzetsgroepjes, die van elkaars bestaan niet op de hoogte waren. Hun verzet tegen de Duitse bezetting bestond uit kleine prikakties, die later zouden uitgroeien tot meer georganiseerde verzetsdaden en sabotagehandelingen.
Eind 1941 ontstond de eerste landelijke organisatie: de Orde Dienst (O.D.). Zij maakten en verspreidden illegale blaadjes en bouwden een inlichtingendienst op.

In het najaar van 1942 werden de Landelijke Organisatie (L.O.) en de Landelijke Knokploegen (L.K.P.) opgericht. De L.O. gaf hulp aan onderduikers, de L.K.P. organiseerde overvallen om zo aan distributiebonkaarten en persoonsbewijzen voor die onderduikers te komen. In 1943 werd de Raad van Verzet (R.v.V.) opgericht, bestaande uit veel oud militairen, die zich speciaal toelegde op het sabotagewerk: het opblazen van bruggen en
spoorlijnen, het verzamelen van inlichtingen en het verzenden van gegevens naar Engeland. In september 1944, omstreeks Dolle Dinsdag, slaagde prins Bernhard er in al die verschillende verzetsgroepen te verenigen in de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.), ondanks onderlinge rivaliteit.

Een geslaagde bevrijdingsactie van 22 maart 1944 heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de nauwe samenwerking van de Twentse KP Op 13 maart 1944 wordt Fons Gerard gearresteerd door verraad. Omdat hij een vals persoonsbewijs had dat was afgegeven in Borne werd de gemeente beambte  Piet van Dijk gearresteerd. Herman van Heek en Gé van Riel vragen dan Daan Hillenaar en Cor Hilbrink van de KP Zenderen een bevrijdingsactie te ondernemen. Ook neemt Herman Höften initiatief voor een bevrijdingsactie. Doordat Hillenaar op het laatste moment hoorde dat de bevrijdingsactie al had plaatsgevonden kon hij de KP Zenderen informeren dat de geplande  actie overbodig is geworden. Zo kon worden voorkomen dat de verzetsstrijders van de KP Zenderen in het inmiddels gealarmeerde  Huis Van Bewaring terecht komen. Om een dergelijke gevaarlijke situatie te voorkomen gaan de KP Zenderen en Almelo samenwerken. In Juni 1944 opereren er in Twente drie Bij de LKP aangesloten knokploegen, de KP Zenderen, Enschede en Almelo. Deze gaan in een steeds nauwer verband samenwerken. De centrale figuur in de Twentse KP is zonder twijfel Johannes ter Horst. Nadat Johannes ter Horst werd vermoord door de bezetters nam Cor Hilbrink zijn taak over.

De groep was betrokken bij verschillende sabotages, wapen dropringen, overvallen op distributiekantoren en het bevrijden van L.O.-ers en L.K.P.-ers uit gevangenissen.

Ontsporing door de KP bij Almelo De Riet

Ontsporing door de KP bij Almelo De Riet

Spoor sabotage door de KP

Spoor sabotage door de KP

In mei 1944 werd de grondlegger van de L.O., Frits de Zwerver door de Duitsers gearresteerd en in Arnhem in de Koepelgevangenis opgesloten. Een groep K.P.-ers onder leiding van Johannes ter Horst bedacht een plan om Frits de Zwerver daar uit te bevrijden en dat lukte tien dagen later!

Na Dolle Dinsdag september 1944 was de groep dag en nacht in touw met spoorwegsabotages. Er werden vanuit Engeland wapens gedropt bij Wierden en drie militairen met zendapparatuur. Zij moesten de verzetsmensen instrueren, hoe men met de wapens en apparatuur om moest gaan. Zij vonden onderdak in Huize Lidwina.

In Twente afgeworpen stengun en handgranaat

In Twente afgeworpen stengun en handgranaat

 

Geef een reactie